Regulamin

Strona Wydawnictwa Dedal działająca pod adresem: www.wydawnictwo-dedal.pl jest stroną prowadzoną przez samo wydawnictwo.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia 
Zamówienia można składać: 
1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwo-dedal.pl
2. Za pomocą e-maila: zamowienia@wydawnictwo-dedal.pl
3. Informacje zawarte na stronie internetowej wydawnictwa nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
4. Książki są wysyłana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie. 

§ 2. Ceny produktów 
Ceny na stronie: www.wydawnictwo-dedal.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. 

§ 3. Modyfikacja zamówienia 
1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przygotowania wysyłki. 
2. Zmian można dokonać kontaktując się za pomocą emaila.
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia zapłata za towar zostanie zwrócona na konto, z którego nastąpił przelew na rachunek bankowy wydawnictwa.


§ 4. Formy płatności 
Zapłaty za zamówienia można dokonać: 
Przelewem bankowym na konto: 91 7065 0002 0651 9135 5204 0001
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto bankowe. 

§ 5. Czas realizacji zamówień 
Wysyłka zostanie spakowana i wysłana po stwierdzeniu zaksięgowanej zapłaty w dzień roboczy. W przypadku awarii automatu wysyłkowego wysyłka zostanie wysłana w terminie pracy urzędu nadawczego.


§ 6. Dane osobowe 
1. Wypełniając formularz na stronie Wydawnictwo-Dedal.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych wyłącznie do celów realizacji zamówienia. 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Dane osobowe nie są przechowywane w bazie danych.

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.3. Obecność towarów na stronach: wydawnictwo-dedal.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.